Chương 111: Chân tướng

Lạc Tích

Đăng vào: 3 tháng trước

.

Tiêu Lạc Vân cũng không hề rời đi, mà là ở cửa cung chờ Bạch Lạc Tích, thấy được bóng người nơi xa cất bước tiến lên nghênh tiếp.

"Tích Nhi, không có sao chứ?" Tiêu Lạc Vân thân thiết dò hỏi.

"Làm phiền hoàng tỷ quan tâm, không có chuyện gì." Bạch Lạc Tích nhẹ giọng trả lời, ở trước mặt Tiêu Lạc Vân, nàng an lòng không tên.

"Mẫu Hoàng đã sớm biết Bạch Lương còn sống, mật thư của năm đó vẫn là ta đưa lên." Tiêu Lạc Vân nói ra sự thật.

"Bạch gia bị diệt tộc, vì sao hắn có thể chạy thoát." Bạch Lạc Tích nói ra nghi hoặc trong lòng.

".. Chỉ biết là sau khi hắn bị bắt khai ra mấy chỗ ẩn thân của tướng quân, cái khác thì không được biết rồi." Tiêu Lạc Vân đem chính mình biết nói thẳng ra.

"Ừm."

Những thứ này Bạch Lạc Tích tra được tra được, chỉ là không biết Bạch Lương ở trong quá trình làm phản đóng vai nhân vật gì.

"Lần này đi Dương Châu, cẩn thận nhiều hơn." Tiêu Lạc Vân dặn dò.

Phủ Hạ vương.

"Điện hạ, không thể để cho nàng khôi phục thân phận." Vương thái phó ngồi ở một bên, ngữ khí kiên định.

"Sự tình đã không cách nào khống chế, bắt lấy hành động bắt buộc phải làm." Hạ vương thở dài.

"Không thể để cho nàng đem Bạch Lương mang về Kinh Thành, tuyệt đối không được." Vương thái phó nắm chặt quả đấm.

"Không sao, mang về thì lại làm sao, khôi phục thân phận thì lại làm sao, xưa nay nàng thì không ở trong hàng ngũ kế thừa ngôi vị hoàng đế." Hạ vương yên lặng suy tư, nàng nhìn ra Tiêu Yến càng muốn nâng đỡ Ninh Vương.

"Điện hạ, phải phòng ngừa chu đáo a." Vương thái phó không yên lòng.

"Tổ phụ, ngài vì sao đối với chuyện của Bạch gia cảm thấy hứng thú như vậy, một tham tướng nho nhỏ, ngài thì đứng ngồi không yên?" Hạ vương nhìn ra đầu mối, hơi híp mắt lại, từ khi Bạch Lạc Tích hồi kinh, tổ phụ này của nàng thì nhằm vào mọi chuyện, vừa bắt đầu cho rằng nguyên nhân của hoàng huynh, bây giờ nhìn lại e sợ có ẩn tình khác.

"Nào có, chỉ là sợ sau khi Bạch Lạc Tích khôi phục thân phận, tháng ngày của ngài càng khó, dù sao trong lòng nàng đối với ngài là có hận." Vương thái phó nỗ lực nói sang chuyện khác, hắn không thể để cho Hạ vương phát hiện.

Năm đó làm phản, Bạch Lương là then chốt, thái tử mua chuộc Bạch Lương, giả truyền thánh chỉ, đến mức ở sau ba ngày đại quân xuất phát đột nhiên nhận được ý chỉ cấp tốc trở về kinh. Thời gian đại quân chạy tới Hoàng Thành, trong ứng ngoài hợp, cướp đoạt ngôi vị hoàng đế. Sau khi chuyện thành công còn có thể giá họa Bạch gia, lấy danh nghĩa loạn đảng đem Bạch gia diệt môn, hết thảy đều kế hoạch chu đáo.