Kênh 12 Tin tức

#Kenh12 Sử dụng công nghệ web để giữ cho bạn thông tin về tin tức liên quan đến các hashtag mà bạn sử dụng trên các mạng xã hội.

Mục tiêu của cổng thông tin là kết hợp các cú pháp chính xác cho mỗi hashtag để kích hoạt tính năng tìm kiếm thích hợp trong các tin tức trên web.

Trong thời gian tìm kiếm làm cho tôi ăn kiểm tra cho hashtag trên Twitter và hỏi một người dùng phản hồi về cú pháp của hashtag cùng.

Cổng thông tin hiện nay có nhiều thông tin cho hiệp hội tốt hơn về tin tức.