fbpx

Kênh12@Kenh12.Com


Đã Thích

Kênh12
26/05/2019 ·


Tạo chức năng cân bằng hóa học với ChatBot
Chức năng cân bằng phương trình hóa học

Giới thiệu

Chức năng này dùng để kết hợp với các chatbot làm về giáo dục , nhằm giúp chatbot trở nên đa dạng hơn

Link demo dùng thử : https://m.me/262059934506637

Hướng dẫn cài đặt

Phiên bản này mình sẽ hướng dẫn tích hợp với BOTBANHANG.VN . Yêu cầu các bạn phải đang sử dụng bạn trả phí để kích hoạt tính năng kịch bản nhé

Nội dung cài đặt API

 • Hỏi đáp :
  • Nội dung : ⚖️ Dựa vào hướng dẫn hãy nhập phương trình hóa học của bạn ! Ví dụ H2+O2=H2O
  • Tên trường dữ liệu : phuongtrinh
 • Gửi API ( Gửi yêu cầu ) :
  • Phương thức : GET
  • Đường dẫn : https://api.kma-chatbot.com/canbanghoahoc.php?phuongtrinh={{phuongtrinh | urlencode}}
  • Tên trường nhận dữ liệu : messages[0].text
  • Tên trường lưu dữ liệu : canbang
 • Gửi tin nhắn ( văn bản ) : {{canbang}}

Trả lời

avatar
 
 
 
  Theo dõi  
Thông báo về