loading...

Sinh viên Trung Quốc buôn nhà đất ở Canada

13/11/17 4:40 Sáng


Nhiều học sinh Trung Quốc ra nước ngoài học tập để du sơn ngoạn thủy, mua sắm hàng hiệu, hưởng thụ cuộc sống và đặc biệt là…buôn nhà đất.

ads3
Related news
Quan Tâm Ngày Qua
loading...
FACEBOOK
ads