loading...

Hội Luật gia Việt Nam: Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

11/10/17 4:40 Sáng


(ĐSPL) – Hội luật gia Việt Nam tổ chức chương trình Học tập, quán triệt nghị quyết đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội XII của Đảng bộ khối các cơ quan trung ương.

ads3
Related news
Quan Tâm Ngày Qua
loading...
FACEBOOK
ads