loading...

Tổ chức khóa đào tạo “Xử lý khủng hoảng truyền thông”

31/07/17 4:41 Chiều


Khóa đào tạo “Xử lý khủng hoảng truyền thông” nhằm cung cấp những kiến thức và kỹ năng thực tế cho lãnh đạo, cán bộ truyền thông của các cơ quan, doanh nghiệp về xử lý…

ads3
Related news
Quan Tâm Ngày Qua
loading...
FACEBOOK
ads