loading...

Lạ mắt nghệ thuật điêu khắc trên than đá ở Quảng Ninh

19/05/17 4:40 Chiều


Than là chất đốt đồng thời cũng là nguyên liệu để tạo thành các tác phẩm nghệ thuật.

ads3
Related news
Quan Tâm Ngày Qua
loading...
FACEBOOK
ads