loading...

Mercy – nhân vật khốn khổ nhất Overwatch

6/11/16 12:30 Chiều

Mercy - nhân vật khốn khổ nhất OverwatchVà có thể nói đây là tình trạng chung đối với những người chơi vị trí support chứ không riêng gì Overwatch.

ads3
Related news
Quan Tâm Ngày Qua
loading...
FACEBOOK
ads