loading...

Vợ cũ không chịu đi làm, chỉ sống bằng tiền trợ cấp của mẹ tôi

25/10/16 3:43 Sáng


Giờ mẹ lớn tuổi rồi, sau này tôi làm sao lo được mỗi tháng 4 triệu đưa vợ cũ, chưa kể cô ấy không đi làm, hàng tháng thiếu tiền lại xin thêm của mẹ. 

ads3
Related news
Quan Tâm Ngày Qua
loading...
FACEBOOK
ads