loading...

Thiết bị biến không khí thành nước sạch bằng năng lượng mặt trời

25/10/16 9:13 Sáng


Thiết bị SunToWater sử dụng năng lượng mặt trời để tạo ra nước sạch có thể uống được từ không khí.

ads3
Related news
Quan Tâm Ngày Qua
loading...
FACEBOOK
ads