loading...

Hành tinh thứ 9 có thể được tìm thấy trong 16 tháng

25/10/16 3:00 Sáng


Một nhóm nhà thiên văn học tin tưởng có thể xác định hành tinh thứ 9 bí ẩn ở rìa ngoài hệ Mặt Trời trong khoảng 16 tháng.  

ads3
Related news
Quan Tâm Ngày Qua
loading...
FACEBOOK
ads