loading...

‘Dị nhân’ 5 tuổi có khả năng hút chặt kim loại

25/10/16 1:21 Sáng


Một cậu bé 5 tuổi gây kinh ngạc cho các chuyên gia khi thể hiện khả năng hút chặt những đồ vật bằng kim loại lên cơ thể.

ads3
Related news
Quan Tâm Ngày Qua
loading...
FACEBOOK
ads