loading...

Báo hoa tung mình vả sư tử đực lúc cận kề cái chết

25/10/16 10:00 Sáng


Sư tử đực to lớn lặng lẽ tiến lại gần một con báo hoa đang ngủ quên. Với sức mạnh của sư tử, báo hoa sẽ không chịu nổi 1 nhát cắn của nó…

ads3
Related news
Quan Tâm Ngày Qua
loading...
FACEBOOK
ads