loading...

Trường chuẩn quốc gia sắp sập, học sinh tiểu học dồn lớp

20/10/16 2:46 Sáng


Đạt chuẩn quốc gia nhưng nhiều phòng của trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng (Lâm Đồng) đang bị mục nát, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào, khiến học sinh phải dồn lớp.

ads3
Related news
Quan Tâm Ngày Qua
loading...
FACEBOOK
ads