loading...

Tiêm kích tàng hình Trung Quốc lần đầu bay theo đội hình

20/10/16 2:37 Sáng


Hai máy bay tàng hình J-20 của Trung Quốc lần đầu tiên bay cùng nhau, thực hiện các thử nghiệm mới, bao gồm mở khoang vũ khí trên không.

ads3
Related news
Quan Tâm Ngày Qua
loading...
FACEBOOK
ads