loading...

Thủ tục thanh lý xe biển ngoại giao?

20/10/16 2:16 Sáng


Tôi muốn mua lại xe đăng ký biển ngoại giao, xin hỏi cần làm nhưng thủ tục gì và đóng những loại thuế phí gì để ra biển cá nhân (Phạm Hùng).

ads3
Related news
Quan Tâm Ngày Qua
loading...
FACEBOOK
ads