loading...

Sở Giao thông xác minh việc cán bộ hành hung nhân viên sân bay

20/10/16 3:52 Sáng


Sở Giao thông Hà Nội đang xác minh việc một thanh tra giao thông của đơn vị liên quan sự việc hành hung nữ nhân viên của Vietnam Airlines.

ads3
Related news
Quan Tâm Ngày Qua
loading...
FACEBOOK
ads