loading...

Nên mua SH bây giờ hay đợi SH 2017?

20/10/16 4:03 Sáng


Tôi có ý định mua SH 125i nhưng nghe nói tháng 11 sẽ ra mắt SH 2017, xin hỏi có nên mua bây giờ, đồng thời nhờ đánh giá về SH 125i (Nguyễn Huy).

ads3
Related news
Quan Tâm Ngày Qua
loading...
FACEBOOK
ads