loading...

Hàn Quốc triển khai hệ thống quản lý giao dịch cho HOSE

20/10/16 8:13 Sáng


Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc (KRX) chính thức là đối tác cung cấp hệ thống công nghệ thông tin tích hợp cho các giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE).

ads3
Related news
Quan Tâm Ngày Qua
loading...
FACEBOOK
ads