loading...

Dubai dựng mô hình tòa tháp cao nhất thế giới từ lego

20/10/16 2:05 Sáng


Tòa tháp cao nhất thế giới ở Dubai, Buri Khalifa được dựng mô hình từ hơn 439.000 mảnh ghép và sẽ mở cửa cho du khách vào cuối tháng 10.

ads3
Related news
Quan Tâm Ngày Qua
loading...
FACEBOOK
ads