loading...

Đột phá trong ứng dụng công nghệ thông tin vào thị trường bảo hiểm

20/10/16 1:00 Sáng


Prudential ứng dụng nền tảng công nghệ số giúp rút ngắn thời gian giao dịch, với kỳ vọng tăng thêm 3% thị phần trong năm 2017.

ads3
Related news
Quan Tâm Ngày Qua
loading...
FACEBOOK
ads