loading...

Có nên lấy người đàn ông keo kiệt

20/10/16 4:08 Sáng


Anh đưa tôi 300 nghìn. Tôi mua cái váy 250 nghìn đồng, xong đi ra anh hỏi bao nhiêu rồi bảo trả lại 50 nghìn đồng.

ads3
Related news
Quan Tâm Ngày Qua
loading...
FACEBOOK
ads