loading...

Chuyển làn qua vạch liền – tình huống bạn có thể nhầm

20/10/16 8:47 Sáng


Với loại vạch song song một đứt, một liền, xe được chuyển hướng từ bên nào sang hay cả hai hướng đều được?

ads3
Related news
Quan Tâm Ngày Qua
loading...
FACEBOOK
ads