loading...

Chuyện gì xảy ra nếu Google giữ Android làm ‘của riêng’

20/10/16 3:35 Sáng


Với việc ra 2 smartphone “họ” Pixel, Google đang để ngỏ khả năng không còn “ban phát” Android cho các đối tác để tự tay phát triển cả phần mềm lẫn phần cứng.

ads3
Related news
Quan Tâm Ngày Qua
loading...
FACEBOOK
ads