loading...

Chủ tịch FPT chia sẻ cách khởi nghiệp thành công

20/10/16 1:30 Sáng


Đam mê kinh doanh, nắm rõ thị hiếu tiêu dùng, cả chủ lẫn nhân viên phải thay đổi tư duy không ngừng sẽ giúp doanh nghiệp trường tồn.

ads3
Related news
Quan Tâm Ngày Qua
loading...
FACEBOOK
ads