loading...

Chính phủ giảm gần 4.000 biên chế năm 2017

20/10/16 4:41 Sáng


Tổng biên chế công chức nhà nước năm 2017 gần 270.000 người, giảm khoảng 4.000 người so với năm trước đó.

ads3
Related news
Quan Tâm Ngày Qua
loading...
FACEBOOK
ads