loading...

Arsen hữu cơ trong nước mắm ít gây hại tới sức khỏe

20/10/16 12:49 Sáng


Nghiên cứu của các nhà khoa học cho thấy Arsen có trong nước mắm chủ yếu là dạng hữu cơ, hầu như không gây hại cho người sử dụng.

ads3
Related news
Quan Tâm Ngày Qua
loading...
FACEBOOK
ads