loading...

Vũ trụ có thể sụp đổ, tạo ra vụ nổ Big Bang mới

19/10/16 1:00 Sáng


Nhiều học giả cho rằng vũ trụ chúng ta đang thấy chỉ là một trong số nhiều vũ trụ khác nhau với các giai đoạn phát triển riêng bao gồm mở rộng, thu hẹp và xuất hiện vụ nổ Big Bang.

ads3
Related news
Quan Tâm Ngày Qua
loading...
FACEBOOK
ads