loading...

Sarika là cơn bão ‘trái quy luật’

19/10/16 5:24 Chiều


Thay vì đổ bộ vào miền Trung theo quy luật, bão lại lên phía bắc và ảnh hưởng trực tiếp đến Quảng Ninh. 

ads3
Related news
Quan Tâm Ngày Qua
loading...
FACEBOOK
ads