loading...

Nữ sinh H’mông với mô hình chống xâm hại tình dục trẻ em

19/10/16 5:43 Chiều


Biết rõ nguy cơ bị xâm hại tình dục của trẻ em vùng cao, cô bé mồ côi Chấu Thị Tảo đã đề ra giải pháp tăng cường giáo dục giới tính, giao lưu với công an, để học sinh biết cách xử lý khi gặp nguy hiểm. 

ads3
Related news
Quan Tâm Ngày Qua
loading...
FACEBOOK
ads