loading...

Lớp học tự do cho trẻ em thích lập trình ở Nhật Bản

19/10/16 1:03 Sáng


Các em được khuyến khích tự tạo ra điều mình muốn trên máy tính và không cần phải xem người hướng dẫn là thầy giáo.

ads3
Related news
Quan Tâm Ngày Qua
loading...
FACEBOOK
ads