loading...

Game về giao thông Việt Nam được Facebook tài trợ gần 1 tỷ đồng

19/10/16 1:21 Sáng


Vietnamese Road đã nhận được gói tài trợ 40.000 USD từ FbStart, chương trình của Facebook dành cho các công ty khởi nghiệp đi theo hướng ứng dụng.

ads3
Related news
Quan Tâm Ngày Qua
loading...
FACEBOOK
ads