loading...

Dịch vụ nhận sai vặt

19/10/16 6:37 Sáng


Đáp ứng tâm lý ngại ra đường vì kẹt xe làm mất quá nhiều thời gian, một dự án khởi nghiệp tại thành phố Mumbai (Ấn Độ) đã ra đời với mục tiêu nhận chạy các công việc vặt cho mọi người.

ads3
Related news
Quan Tâm Ngày Qua
loading...
FACEBOOK
ads