loading...

Đại biểu Nguyễn Anh Trí: Tôi sẵn sàng tranh luận với bộ trưởng

19/10/16 8:39 Chiều


Đại biểu tự ứng cử thành công vào Quốc hội ủng hộ việc có cơ chế tăng thời lượng tranh luận trên nghị trường và cho biết đặc biệt quan tâm vấn đề ô nhiễm môi trường.

ads3
Related news
Quan Tâm Ngày Qua
loading...
FACEBOOK
ads