loading...

Đặc nhiệm 141 – ‘quả đấm thép’ của Hà Nội

19/10/16 1:10 Sáng


Phát hiện hàng nghìn nghi phạm ẩn mình trong dòng người đi đường, Cảnh sát 141 Hà Nội thu hàng chục súng quân dụng cùng hàng trăm súng công cụ hỗ trợ, vô số đao kiếm.

ads3
Related news
Quan Tâm Ngày Qua
loading...
FACEBOOK
ads