loading...

Công ty ‘om’ sổ bảo hiểm xã hội của người nghỉ việc

19/10/16 4:04 Sáng


Dù tòa tuyên công ty phải trả sổ bảo hiểm xã hội cho tôi nhưng họ không thực hiện. Tôi phải làm gì bây giờ?

ads3
Related news
Quan Tâm Ngày Qua
loading...
FACEBOOK
ads