loading...

Công nghệ mới trong thành phố thông minh ở Trung Quốc

19/10/16 7:16 Sáng


Nhiều công nghệ hiện đại được áp dụng để biến thành phố Ngân Xuyên, Trung Quốc trở thành thành phố thông minh nhưng cũng gây lo ngại về vấn đề bảo mật thông tin.

ads3
Related news
Quan Tâm Ngày Qua
loading...
FACEBOOK
ads