loading...

Chuyên gia Na Uy chia sẻ về xả lũ của thủy điện châu Âu

19/10/16 4:50 Sáng


Chức năng hồ chứa nước của các công trình thủy điện ở châu Âu được quy định rõ ràng trong giấy phép hoạt động, thường giúp hạn chế lũ rất lớn.

ads3
Related news
Quan Tâm Ngày Qua
loading...
FACEBOOK
ads