loading...

Ảnh chế hài hước về ngày 20/10

19/10/16 5:02 Chiều


Ngày nào phái yếu đề cao; Ngày nào phái mạnh phải vào nấu cơm; Ngày nào phái yếu là hơn; Ngày nào phái mạnh phải luôn nịnh bà?

ads3
Related news
Quan Tâm Ngày Qua
loading...
FACEBOOK
ads