loading...

Facebook dừng mọi hoạt động quảng cáo ở Thái Lan

18/10/16 1:46 Sáng


Mạng xã hội lớn nhất thế giới thông báo tạm dừng hoạt động quảng cáo trong thời gian Thái Lan để tang Quốc vương. 

ads3
Related news
Quan Tâm Ngày Qua
loading...
FACEBOOK
ads