loading...

Điều gì đã tạo ra vụ nổ Big Bang?

18/10/16 11:00 Chiều


Xin hỏi điều gì đã tạo ra vụ nổ Big Bang? Trước vũ trụ thì có cái gì? (Tuấn Nguyễn) 

ads3
Related news
Quan Tâm Ngày Qua
loading...
FACEBOOK
ads